De eigenaars verkiezen en natuurlijke begroeiing voor de pravicy in hun tuin. Hier is gekozen voor een combinatie van twee planten. Namelijk:Hedera hibernica ( Ierse klimop) en Hydrangea Anomala ' petiolaris' ( Klim hortsesia ).