Ook in de winter of net voor de lente dient er gesnoeid te worden in een tuin. Vb grassen snoeien, sierbomen, sparrenhaag.